branding – budowanie wizerunku

Branding to zarządzanie marką ( ang . branding, brand management) jest to strategia marketingowa dla ludzi (branding osobisty), firm i organizacji. Strategia brandingu ma za zadanie, zwiększać wartość dla klientów poprzez zwiększanie sympatii i zaufania do marki. Istotą brandingu jest wyjaśnienie znaczenia istnienia firmy lub produktu oraz przypomnienie ludziom, którzy poszukują tej wartości, jaką daje to znaczenie.

O co chodzi z „marką”?

Przykład może bardzo przyziemny, ale napewno zapamiętasz co to jest. Wyobraź sobie, że w zagrodzie trzymane są zwierzęta kilku farmerów, po czym rozpoznamy, które są czyje? Jedną z metod jest znakowanie… wypala się znaczek „markę” na skórze, albo zakłada specyficzne kolczyki. W ten sposób odróżniamy, która sztuka bydła jest czyja.

O co zatem chodzi z brandingiem?

Jak już mamy „markowane zwięrzęta”, teraz wypada się zastanowić, czym one się czymś od siebie różnią. Każdy farmer inaczej „chował”, inaczej karmił, jak i miał bydło odrobinę innych genów. Wszystko to nadaje pewne cechy charakterystyczne, jego bydłu, dzięki którym nawet nie widząc znaczka marki, możemy rozpoznać „brand” farmera. Branding jest to strategia nadawania cech charakterystycznych markom, to tak jakby ten farmer działał celowo by uzyskać takie, a nie inne cechy.

Różnica między marketingiem, a brandingiem?

Kiedy mówimy o brandingu, pojawia się także  słowo „marketing” i „promocja”. Marketing jest niezbędny, aby zwiększyć świadomość nazw firm i marek, więc siłą rzeczy wiele osób myśli, że najpierw trzeba wzmocnić marketing, aby ludzie nas poznali. Jednak bez względu na to, jak bardzo zostanie wzmocniony marketing, znajomość marki, nie będzie łatwo rosła, bez strategii brandingowej. Branding, rozumiany z punktu widzenia istnienia firm i produktów, powinien być punktem wyjścia, a działania marketingowe w oparciu o strategię branding  doprowadzą do powstania unikalnej i silnej marki. Jeszcze raz tak w skrócie:

  • Marka to podstawowa obietnica, którą firma składa swoim klientom.
  • Marketing to działanie polegające na sprzedaży produktu/usługi. Mamy produkt, cene (price), miejsce (place) i promocje, które w skrócie nazywane są jako 4P.  Główne działania marketingowe dotyczą zatem tego, jak dystrybuować produkty, jaką cenę ustalić, ile produkować,  jak je reklamować i tak dalej.
  • Promocja zaś odnosi się do ogólnej komunikacji między sprzedawcą a klientem. W ramach promocji mamy np. reklamę, promocję sprzedaży, public relations i sprzedaż osobistą.
  • Branding zaś to dwie główne rzeczy raz to doprecyzowanie znaczenia istnienia marki, a druga to wykonywanie czynności zarządczych skoncentrowanych na znaczeniu istnienia. 
Update cookies preferences