Aktualizacja stron internetowych wykonanych na CMS WordPress to zwykle czynność trwająca od kilku do kilkunastu minut, w praktyce jednak może okazać...