optymalizacja stron internetowych

Optymalizacja stron internetowych, co to jest?

Wydajność stron internetowych (WPO –  Web performance optimization)odnosi się do szybkości, z jaką strony internetowe są pobierane i wyświetlane w przeglądarce internetowej użytkownika. Optymalizacja witryn internetowych, to dziedzina wiedzy zajmująca się zwiększaniem wydajności stron internetowych.

Wykazano, że szybsze pobieranie stron internetowych zwiększa utrzymanie i lojalność odwiedzających oraz satysfakcję użytkowników, zwłaszcza tych z wolnymi łączami internetowymi i korzystających z urządzeń mobilnych. Wydajność stron internetowych prowadzi również do zmniejszenia ilości danych przesyłanych w sieci.

Co wpływa na szybkość ładowania strony internetowej?

Niektóre aspekty, które mogą wpływać na szybkość ładowania strony,

 • szybkość usługi hostingowej
 • pamięć podręczna przeglądarki/serwera,
 • optymalizacja obrazów i szyfrowanie (np. SSL), które mogą mieć wpływ na czas potrzebny na renderowanie strony.
 • optymalizacjia DNS (CDN)
 • ilość pobieranych plików
 • ilość dołączonych skryptów
 • itd.

Wydajność strony internetowej można poprawić za pomocą takich technik, jak wielowarstwowa pamięć podręczna, lekka konstrukcja komponentów warstwy prezentacji oraz asynchroniczna komunikacja z komponentami po stronie serwera.

Techniki optymalizacji stron internetowych

Optymalizacja wydajności stron internetowych poprawia wrażenia użytkownika (UX) podczas odwiedzania witryny, dlatego jest bardzo pożądana przez projektantów i twórców stron internetowych. Stosuje się kilka technik, które usprawniają zadania optymalizacji stron internetowych w celu skrócenia czasu ich ładowania.

 • Zmniejszanie rozmiarów plików i „minimalizowanie liczby żądań potrzebnych do załadowania danej strony”.
 • CDN – Korzystanie z sieci dostarczania treści CDN – grupy serwerów proxy rozmieszczonych w różnych miejscach na całym świecie – która wybiera serwer dla konkretnego użytkownika na podstawie bliskości sieci. Zazwyczaj wybierany jest serwer o najszybszym czasie odpowiedzi.
 • Łączenie plików strony internetowej – Przeglądarki internetowe otwierają osobne połączenia TCP (Transmission Control Protocol) dla każdego żądania protokołu HTTP (Hypertext Transfer Protocol) przesyłanego podczas pobierania strony internetowej. Żądania te sumują liczbę elementów strony wymaganych do pobrania. Przeglądarka może jednak otworzyć tylko określoną liczbę równoczesnych połączeń z jednym hostem. Aby zapobiec powstawaniu wąskich gardeł, liczba poszczególnych elementów strony jest zmniejszana za pomocą konsolidacji zasobów, polegającej na łączeniu mniejszych plików (takich jak obrazy) w jeden plik. Zmniejsza to liczbę żądań HTTP i liczbę „podróży w obie strony” wymaganych do załadowania strony internetowej.
 • Kompresja plików – Strony internetowe są tworzone z plików z kodem, takich jak JavaScript i Hypertext Markup Language (HTML). Wraz ze wzrostem złożoności stron internetowych rośnie ilość plików z kodem, a co za tym idzie – czas ich ładowania. Kompresja plików może zmniejszyć pliki kodu nawet o 80 procent, poprawiając w ten sposób szybkość reakcji witryny.
 • Rozmieszczenie plików na CDN – Optymalizacja buforowania stron internetowych zmniejsza obciążenie serwera, zużycie pasma i opóźnienia. Sieci CDN wykorzystują dedykowane oprogramowanie do buforowania stron internetowych w celu przechowywania kopii dokumentów przechodzących przez ich system. Kolejne żądania z pamięci podręcznej mogą być spełnione, jeśli spełnione są określone warunki. Bufory internetowe są zlokalizowane albo po stronie klienta (pozycja w przód), albo po stronie serwera (pozycja w tył) sieci CDN.
 • Pamięć podręczna przeglądarek – Przeglądarki internetowe mogą również przechowywać treści do ponownego wykorzystania poprzez pamięć podręczną HTTP lub pamięć podręczną WWW. Zapytania kierowane do przeglądarek internetowych są zazwyczaj kierowane do pamięci podręcznej HTTP w celu sprawdzenia, czy zbuforowana odpowiedź może być użyta do spełnienia żądania. Jeśli takie dopasowanie ma miejsce, odpowiedź jest realizowana z pamięci podręcznej. Może to być pomocne przy zmniejszaniu opóźnień w sieci i kosztów związanych z przesyłaniem danych. Bufor HTTP jest konfigurowany za pomocą nagłówków żądania i odpowiedzi.
 • Minimalizacja kodu strony –  usuwa się komentarze i dodatkowe spacje, a także chrupiące nazwy zmiennych w celu zminimalizowania kodu, zmniejszając rozmiary plików nawet o 60%.
 • Zmniejszenie wielkości plików Usuwa się nieistotne  informacje z nagłówków i obniża jakość oryginalnego obrazu. W przypadku wielu obrazów o wysokiej rozdzielczości. Zmiany te, takie jak złożoność pikseli lub gradacja kolorów, są bezstratne dla użytkownika końcowego i nie wpływają w sposób zauważalny na odbiór obrazu.
 • Zastąpienie plików graficznych – Inną techniką jest zastępowanie grafiki wektorowej grafiką rastrową niezależną od rozdzielczości. Zastępowanie rastrów najlepiej sprawdza się w przypadku prostych obrazów geometrycznych.
 • Lazy Load – czyli tzw. leniwe ładowanie obrazów i filmów skraca początkowy czas ładowania strony, zmniejsza początkową wagę strony i zużycie zasobów systemowych, co ma pozytywny wpływ na wydajność witryny. Służy ono do odroczenia inicjalizacji obiektu do momentu, w którym jest ona potrzebna. Przeglądarka ładuje obrazy na stronie lub w poście wtedy, gdy są one potrzebne, np. gdy użytkownik przewija stronę w dół, a nie wszystkie obrazy naraz, co jest zachowaniem domyślnym i oczywiście zajmuje więcej czasu.

 

Update cookies preferences