Miejsce Spotkania - Natalia Kiedyk

Strona internetowa prezentuje usługi psychoterapeutyczne Natalii Kiedyk, oferującej terapie indywidualne w Krakowie oraz online. Pani Natalia posiada bogate doświadczenie i wykształcenie, łącząc wiedzę z psychoterapii, filozofii, literaturoznawstwa oraz pedagogiki Montessori. Na stronie możemy dowiedzieć się o jej podejściu do terapii, wykorzystywanych technikach, takich jak genogram, terapia schematów czy krótkoterminowa terapia psychodynamiczna, a także o jej zainteresowaniach naukowych, takich jak wpływ archetypów i kultury na odbiór rzeczywistości.

Pani Natalia na stronie oferuje również wsparcie dzieci i młodzieży, oparte na swoim doświadczeniu w pracy w szkołach Montessori oraz kontakcie indywidualnym. Posiada szeroką wiedzę w dziedzinie oligofrenopedagogiki, edukacji wczesnoszkolnej, przedszkolnej, TUS, Kontroli Złości, glottodydaktyki i etyki. Wspiera również rodziców i małe szkoły, które chcą wprowadzić pedagogikę Montessori do swojego programu nauczania.

Update cookies preferences